Kingu Kongu tai Gojira ()


Kingu Kongu tai Gojira () hd
Kingu Kongu tai Gojira ()
00:00:00 / 01:38:36
Loading...
Movie Information

Title : Kingu Kongu tai Gojira ()
Release Date : 1962-08-11
Runtime : 01:38:36 min
Genres : Action, Adventure, Science Fiction
Country : Japan
Cast : Tadao Takashima, Kenji Sahara, Yû Fujiki, Ichirô Arishima, Jun Tazaki, Akihiko Hirata, Mie Hama, Akiko Wakabayashi, Akemi Negishi, Yoshio Kosugi, Yoshifumi Tajima

Download Kingu Kongu tai Gojira ()